Get to know our works

Pitkäkallio

Espoon kaupungin tilaamissa konseptitasoisissa ideasuunnitelmissa haettiin erilaisia vaihtoehtoja Pitkäkallion laen raunioiden kunnostamisesta virkistyskäyttöön. Alueen mielenkiintoinen historia oli lähtökohtana ideasuunnitelmia laadittaessa. […]

Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelma

Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelman laadinta toteutettiin osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen. Tavoitteena oli, että asukkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan puiston suunnitteluun ja valintoihin. Osallistuva budjetointi toteutettiin kolmivaiheisena prosessina, jossa kuntalaisille […]

Vääksyn Jokipuiston yleissuunnitelma

Suunnitelman tarkoituksena oli muodostaa visio Vääksyn kanavamiljööseen kuuluvan Jokipuiston kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Alue on jo nykyisellään hieno puistomainen ja luonnonläheinen […]

Riihimäki Station Area Plan

The Riihimäki Station Area Master Plan includes land use, traffic planning, and architectural master planning for an area of 80 […]

Lammassaari

In 2016, the city of Helsinki started an EU funded project to improve the accessibility of urban nature and to […]

Masterplan for the Lounaispuisto Park and the historical surveys

The Southwest Park is one of the most important historical parks in downtown Jyväskylä. The history of the park goes […]

Ecosystem services information for planners

Nomaji has completed a compact publication for the City of Helsinki about ecosystem services in an urban setting. It is […]

korkeasaari

The new theme area of the Helsinki Zoo

How to create a feeling of wilderness in a zoo, located in the middle of Helsinki? That was the task […]