Alku on Nomajin kehittämä lapsiystävällisen suunnittelun menetelmä, joka pohjautuu monipuoliseen kokemukseemme oppimisympäristöjen ja kaupunkiympäristön suunnittelusta. Menetelmän avulla suunnittelemme ja kehitämme ympäristöjä, joissa kaikki voivat kasvaa ja elää terveinä ja onnellisina.

Alku sisältää analyysi- ja osallistamiskeinoja, suunnitteluratkaisuja sekä paikkaan kustomoitavia kalusteita ja rakenteita, joilla lasten ja nuorten näkökulma ja hyvinvointi asetetaan suunnittelun keskiöön. Lasten omien ympäristöjen, kuten koulujen ja päiväkotien lisäksi menetelmän avulla voidaan kehittää lapsiystävällisyyttä kaikissa ulkotiloissa. Menetelmä taipuu erilaisiin mittakaavoihin kaupunkisuunnittelusta ulkotilojen toteutussuunnitteluun.

Lapsiystävällisessä ympäristössä huomioidaan vastuullisuus kokonaisvaltaisesti. Kokemuksemme mukaan lapsiystävällinen ympäristö ei ole pois muilta käyttäjiltä, vaan päinvastoin, lapsiystävällinen kaupunki on monipuolinen, kiinnostava, turvallinen ja terveellinen kaikille. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia oppia ja kokea uusia asioita, ja se edistää lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Samalla se on tulevaisuudesta huolehtimista.

Alku-menetelmä perustuu kolmeen suunnittelun periaatteeseen; luontokosketuksen mahdollistaminen, spontaanin liikkumisen tukeminen sekä oppimisen mahdollisuuksien tarjoamien kaikkialla kaupunkiympäristössä.

Luontokosketus on tärkeä osa lasten kehitystä ja hyvinvointia. Tutkimus tarjoaa jatkuvasti lisää tietoa säännöllisen luontokosketuksen positiivisista vaikutuksista esimerkiksi immuunipuolustuksen kehitykselle. Luontokosketus myös auttaa ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja arvostamaan luontoa. Luonnossa oleskelun lisäksi luontokosketusta voidaan lisätä rakennetussa ympäristössä esimerkiksi lisäämällä luonnon elementtejä ja materiaaleja.

Liikkuminen parantaa fyysistä kuntoa, koordinaatiota ja tasapainoa sekä auttaa kehittämään luovuutta ja parantamaan oppimista. Lapsiystävällinen ympäristö tukee niin ohjattua kuin spontaania ulkona liikkumista innostamalla ja mahdollistamalla erilaisia tapoja käyttää ympäristöä. Lisäämällä leikkisiä elementtejä kaupunkiympäristöön lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja laajennetaan heidän elinpiiriään.

Monimuotoinen luonto monipuolisessa rakennetussa ympäristössä tarjoaa ainutlaatuisia oppimismahdollisuuksia. Oppiminen ulkona lisää motivaatiota ja opettaa erilaisia taitoja. Lapsiystävällisessä ympäristössä oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla kaikkialla ja oppiminen tapahtuu itseohjautuvasti tekemisen ja kokemisen kautta. Ulkotila tarjoaa monia oppimisen mahdollisuuksia, jotka voivat tehdä oppimisesta hauskempaa ja merkityksellisempää.

Tarjoamme konkreettisia ratkaisuja lasten tarpeiden huomiointiin osana kaupunkien kehittämistä sekä autamme kehittämään lapsiystävällisyyttä myös strategisella tasolla. Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme tässä myös yhteistyökumppaneitamme esimerkiksi palvelu- ja kalustemuotoilussa ja vuorovaikutuksessa. Jos aihe kiinnostaa niin ole yhteydessä ja pohditaan yhdessä miten voisimme olla avuksi.

Riikka Nousiainen, maisema-arkkitehti ja johtava suunnittelija,

Tutustu töihimme

Kuninkaantammen koulu

Kuninkaantammen koulussa hyödynnetään luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia vaihtelevilla luonnonmateriaaleilla sekä säilyttämällä metsäympäristöä myös leikkipihojen yhteydessä.  Olemassa olevia puita, kalliota, kantoja ja muita luonnonelementtejä on säilytetty mahdollisimman paljon ja rakennetuille piha-alueille on istutettu runsaasti uutta puustoa.

Iisalmen Veturitallinranta

Veturitallinranta sijaitsee Iisalmen keskusta-alueella rautatieaseman itäpuolella, Paloisjärven rannalla. Alueen asuntokatu Veturitallinkatu valmistui vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäiset rivitalot nousivat sen varrelle.

Leikin Alku -työpaja

Mistä leikki voi alkaa? Nomajin järjestämässä Leikin Alku -työpajassa osallistujat pääsivät leikkimään erilaisilla luonnonmateriaaleilla ja tunnistamaan niitä.

Helsingin kesäkadut 2022

Esplanadilta kohti Designmuseon aukiota johtavat kesäkadut toivat metsän kaupunkiin. Nomaji ja Sweco vastasivat kesäkatujen konseptoinnista ja suunnittelusta.

Kruunuvuorenrannan palvelukortteli ja puisto

“Pelago” on Nomajin ja Rudanko + Kankkunen arkkitehtien ehdotus Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin ja puiston suunnittelukilpailussa. Helsingin kaupungin järjestämän kutsukilpailun tavoitteena oli luoda visio palvelukorttelista, johon sijoittuvat peruskoulu, päiväkoti ja liikuntahalli.

Sipoonlahden koulu

Sipoonlahden koulun laajennuksen myötä uudesta koulusta tulee yksi Suomen suurimpia koulukeskuksia, johon tulee noin 1200 oppilasta. Laajennushankkeen yhteydessä uusittiin koko piha-alue ja toteutettiin alueelle uusi lähiliikuntapaikka.

Rajatorpan koulu

Rajatorpan koulun rakennushankkeessa koulun nykyinen päärakennus korvattiin uudisrakennuksella. Yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa pihalle ideoitiin oppimista tukevaa välineistöä ja paikkoja, tavoitteena löytää monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen leikin ja liikkumisen avulla.

Rajatorpan koulu

Päiväkodin ja perusopetuksen ulkotilojen suunnitteluohjeet

Laadimme Rakennustiedon toimeksiannosta käsikirjoituksen­ päiväkotien ja koulujen ulkotilojen suunnittelua käsittelevälle uudelle RT-kortille (RT 103084). Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoil­le, mutta se auttaa myös tilaajaa ja käyttäjiä ulkotilojen tarpeen ja toimintojen määrittelyssä.

Metsäkaltevan koulu

Metsäkaltevatalo on uudisrakennus, joka käsittää alakoulu- ja esikoulutilat laajennusmahdollisuudella. Talo toimii samalla uuden kaupunginosan elävänä monitoimitalona, jota asukkaat pääsevät käyttämään myös ilta-aikaan.