Alku on Nomajin kehittämä lapsiystävällisen suunnittelun menetelmä, joka pohjautuu monipuoliseen kokemukseemme oppimisympäristöjen ja kaupunkiympäristön suunnittelusta. Menetelmän avulla suunnittelemme ja kehitämme ympäristöjä, joissa kaikki voivat kasvaa ja elää terveinä ja onnellisina.

Alku sisältää analyysi- ja osallistamiskeinoja, suunnitteluratkaisuja sekä paikkaan kustomoitavia kalusteita ja rakenteita, joilla lasten ja nuorten näkökulma ja hyvinvointi asetetaan suunnittelun keskiöön. Lasten omien ympäristöjen, kuten koulujen ja päiväkotien lisäksi menetelmän avulla voidaan kehittää lapsiystävällisyyttä kaikissa ulkotiloissa. Menetelmä taipuu erilaisiin mittakaavoihin kaupunkisuunnittelusta ulkotilojen toteutussuunnitteluun.

Lapsiystävällisessä ympäristössä huomioidaan vastuullisuus kokonaisvaltaisesti. Kokemuksemme mukaan lapsiystävällinen ympäristö ei ole pois muilta käyttäjiltä, vaan päinvastoin, lapsiystävällinen kaupunki on monipuolinen, kiinnostava, turvallinen ja terveellinen kaikille. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia oppia ja kokea uusia asioita, ja se edistää lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Samalla se on tulevaisuudesta huolehtimista.

Alku-menetelmä perustuu kolmeen suunnittelun periaatteeseen; luontokosketuksen mahdollistaminen, spontaanin liikkumisen tukeminen sekä oppimisen mahdollisuuksien tarjoamien kaikkialla kaupunkiympäristössä.

Luontokosketus on tärkeä osa lasten kehitystä ja hyvinvointia. Tutkimus tarjoaa jatkuvasti lisää tietoa säännöllisen luontokosketuksen positiivisista vaikutuksista esimerkiksi immuunipuolustuksen kehitykselle. Luontokosketus myös auttaa ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja arvostamaan luontoa. Luonnossa oleskelun lisäksi luontokosketusta voidaan lisätä rakennetussa ympäristössä esimerkiksi lisäämällä luonnon elementtejä ja materiaaleja.

Liikkuminen parantaa fyysistä kuntoa, koordinaatiota ja tasapainoa sekä auttaa kehittämään luovuutta ja parantamaan oppimista. Lapsiystävällinen ympäristö tukee niin ohjattua kuin spontaania ulkona liikkumista innostamalla ja mahdollistamalla erilaisia tapoja käyttää ympäristöä. Lisäämällä leikkisiä elementtejä kaupunkiympäristöön lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja laajennetaan heidän elinpiiriään.

Monimuotoinen luonto monipuolisessa rakennetussa ympäristössä tarjoaa ainutlaatuisia oppimismahdollisuuksia. Oppiminen ulkona lisää motivaatiota ja opettaa erilaisia taitoja. Lapsiystävällisessä ympäristössä oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla kaikkialla ja oppiminen tapahtuu itseohjautuvasti tekemisen ja kokemisen kautta. Ulkotila tarjoaa monia oppimisen mahdollisuuksia, jotka voivat tehdä oppimisesta hauskempaa ja merkityksellisempää.

Tarjoamme konkreettisia ratkaisuja lasten tarpeiden huomiointiin osana kaupunkien kehittämistä sekä autamme kehittämään lapsiystävällisyyttä myös strategisella tasolla. Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme tässä myös yhteistyökumppaneitamme esimerkiksi palvelu- ja kalustemuotoilussa ja vuorovaikutuksessa. Jos aihe kiinnostaa niin ole yhteydessä ja pohditaan yhdessä miten voisimme olla avuksi.

Riikka Nousiainen