Tutustu töihimme

Tesoman lähijunapysäkin ympäristön visio

Tampereen keskustan länsipuolella sijaitsevan Tesoman alueen nykyidentiteetti muodostuu keskenään hyvin erilaisista omaleimaisista alueista, joista merkittävimpänä kokonaisuutena voidaan pitää 1970-luvun metsälähiörakentamista. Kaupunkirakenteen täydentyessä lähijunapysäkin ympäristön kehittäminen nousee ajankohtaiseksi.

Tikkurilan väritehtaan alue

Ehdotuksemme ”Parklife” voitti jaetun ensimmäisen sijan Tikkurilan väritehtaan alueen kansainvälisessä kutsukilpailussa. ”Parklife” sai arvostelussa kiitosta ilmeeltään rikkaasta kaupunkivisiosta.

Keilaniemen rantavisio

Keilaniemi on Espoon itäinen portti ja voimakkaasti kehittyvä kaupunginosa. Keilaniemi sijaitsee Keilalahden rannalla ja alueen kehittymisen myötä rannan virkistyskäyttöpotentiaalia ja on tarpeen hyödyntää paremmin. 

Hartaanselänranta

Hartaanselänranta täydentää Oulun olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja viimeistelee Oulujoen suistoaluetta kiertävän Suiston Luupin koko Oulun yhdistäväksi virkistysreitiksi. Suisto on Hartaanselänrannan identiteettiä vahvimmin rakentava tekijä, ja sen alati muuttuva maisema toimii suunnitelman lähtökohtana.

Zeniitin viitesuunnitelma

Työssä laadittiin viitesuunnitelma Kempeleen Linnakankaalla sijaitsevalle matkailun, kaupan, työpaikkojen ja virkistyksen alueelle. Hankealue, eli Zeniitti, on Kempeleen kunnan merkittävin matkailun kehittämisprojekti.

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelma

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelmassa lähtökohtana on parantaa asemanseudun, Peltosaaren ja vanhan keskustan välisiä yhteyksiä sekä luoda Riihimäen asemanseudusta koko kaupungin kilpailukykyä kasvattava, vetovoimainen ja innostava solmukohta.